O souborech

Pod hlavičkou Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka ve Žďáře nad Sázavou fungují tři folklórní soubory: Rozmarýnek, Bystřinka a Studánka. Všechny vzájemně spolupracují na svých vystoupeních, což souvisí i s tím, že všichni vedoucí dětských souborů jsou platnými členy souboru dospělých.
Hudební doprovod zajišťuje Horácká muzika, kterou před lety založil Josef Hora, pak ji vedla a celou řadu dobrých muzikantů vychovala Simona Cveková. V současné době pod vedením Milana Nováka hraje muzika ve složení: čtvery housle, klarinet a basa.
Všechny soubory stále přijímají nové členy.

Studánka

Soubor Studánka je nejstarším ze všech žďárských souborů, byl založen již v roce 1985, v roce 2015 tedy oslaví už 30 let od svého vzniku. Jde o jediný folklórní soubor dospělých ve Žďáře nad Sázavou.
Vznikl původně jako soubor studentský, ale jelikož někteří zakládající členové tančí dodnes, věková hranice se nám malinko posunula. Ale na druhou stranu je mezi námi i pár jedinců ve věku 15ti let. Studánku založila a dodnes vede Hana Šteidlová. S počtem členů Studánky je to složitější, jelikož si někteří členové odskakují na vysoké či střední školy, rozšiřují populaci, nebo se rozhodují bydlet jinde než ve Žďáře a jeho nejbližším okolí, ale když o něco jde, jsou také připraveni zúčastnit se. Aktivních členů souboru je nyní kolem dvaceti.
Vzhledem k tomu, že se známe už mnoho let, váže nás navzájem přátelství, což je plusem i pro nově příchozí členy, protože jsou přivítáni s otevřenou náručí.
Studánka se za třicet let své existence zúčastnila spousty vystoupení, festivalů, programů a přehlídek v České republice i v zahraničí.

Vystoupení v ČR

pravidelná účast na Horáckých folklorních slavnostech v Telči a Světlé nad Sázavou, četná vystoupení ve Žďáře nad Sázavou, Lidový rok Velká Bystřice (2003), Lázně Bělohrad, Jihlava, Mikulov (2014)

Vystoupení v zahraničí

Setkání družebních měst Viszegradské čtyřky ve Vranově n. T. (Slovensko 2002), Polsko, vystoupení Cairanne (Francie; 2003, 2006, 2008, 2009, 2014), Flobecq (Belgie; 1992, 1993)

Nabízený program

program písní, tanců a zvyků, pásma: Bajdyš, Husičky, Kalamajka, Máje, Motovidlo, Polka z Veselíčka, Sena, Šotyše, Špacírka, Talián, Kadlátka, Mysliveček, Šátečková, Česká beseda, Moravská beseda, Dvoukročák, Panenka, Koně

Bystřinka

Dětské soubory vznikly, abychom si přirozenou cestou vychovávali nástupce a pokračovatele v tradicích, písních a tancích, které se snažíme svou činností oživovat a udržovat. Děti se v souborech snažíme vést mimo jiné také ke kolektivní práci, k radosti z toho, co dělají a že se mohou scházet. U dětských souborů je počet členů proměnlivý. Jelikož děti soubory navštěvují a k tomu mají ještě mnoho kroužků a zálib, málokdy se stane, že dítě projde všemi věkovými kategoriemi a u folklóru vydrží. Ale i toto se nám v několika případech povedlo a část Studánky tvoří bývalí Rozmarýnci a Bystřinka. Nutno podotknout, že v tomto ohledu hraje velkou roli rodičovská podpora.
Soubor Bystřinka vznikl v roce 1991 a věková hranice dětí v něm je dnes mezi 8 a 14 lety. Soubor založila a do roku 1999 vedla Eva Ceralová a od té doby vede soubor Zdeněk Koukola. Počet členů v roce 2014 je 16. S Bystřinkou se účastníme pravidelně krajské soutěže ve zpěvu, ze které už 6 dětí postoupilo do soutěže celorepublikové, dále pravidelně usilujeme o postup na dětských přehlídkách. Účastníme se festivalů ve Světlé nad Sázavou, vystupovali jsme na festivale v Kovářově, ve Velké Bystřici a dalších.

Vystoupení v ČR

festival Kovářov (2003), Lidový rok Velká Bystřice (2003), 5x finále soutěže Zpěváčci ve Velkých Losinách, pravidelná účast: festival Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sázavou, Otvírání studánek Tři Studně, regionální soutěž Zpěváčci Jihlava, regionální přehlídky dětských folklorních souborů, četná vystoupení ve Žďáře nad Sázavou a okolí

Nabízený program

Písně, tance a zvyky z oblasti severního Horácka. Pásma: Jablíčka, Průplet, Šáteček, Na mlatě, V lese, Manžestr, Švec, Otvírání studánek, Kola

Rozmarýnek

Rozmarýnek, nejmladší ze všech souborů, oslaví zanedlouho 20 let svého vzniku. Nyní jej navštěvují děti od 4 do 8 let věku. Za svoji éru soubor vystřídal několik vedoucích, jako Hanu Šťastnou, Lenku Dolákovou, Danielu Vinopalovou a dnes Kateřinu Zachovou s Lenkou Svobodovou. Děti z Rozmarýnku se také pravidelně účastní soutěží ve zpěvu, krajských přehlídek dětských souborů a festivalů jako starší Bystřinka. Vystupují na Otvíraní studánek na Třech studních, Otevřených zahradách ve Žďáře a mnoha dalších akcích.
Všechny soubory zpracovávají materiály z Horácka a proto tance, písně a taneční choreografie jsou zaměřeny právě na tuto oblast.

Vystoupení v ČR

pravidelná účast na regionální soutěži ve zpěvu dětských folklorních souborů, četná vystoupení ve Žďáře nad Sázavou

Nabízený program

program písní, tanců a zvyků, 4 vystoupení, celkem 20 min: Muzikanti, Husičky, Dětská říkadla, Kola